Zapraszamy na konferencje za darmo

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „REFORMA PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH II. Sektor użyteczności publicznej i PPP” która odbędzie się w dniach 8-9 stycznia 2017 r.

Nasza pierwsza konferencja (6-7.10.2016) poświęcona reformie zamówień publicznyckonferencjah została wysoko oceniona przez uczestników, stąd postanowiliśmy rozpocząć cykl konferencji dotyczących ww. problematyki.

Celem konferencji w 2017 r. jest dalsza analiza regulacji prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych. Analizowane będą zarówno przyjęte w 2016 r. nowe dyrektywy Unii Europejskiej, jak również regulacje prawa polskiego. Nasze rozważania będą w szczególności dotyczyły sektora użyteczności publicznej oraz PPP.

Konferencja adresowana jest do wszystkich zain
teresowanych tematyką zamówień publicznych: zamawiających, wykonawców, naukowców oraz praktyków. Analiza uregulowań prawnych będzie zatem ukazana w kontekście praktycznych problemów uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Konferencja podzielona jest na panele tematyczne dotyczące reformy prawa UE, .  aktualnych pozyczka na raty
i planowanych zmian w polskim prawie zamówień publicznych, problemów zamówień publicznych w sektorze energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz transportowym, jak również problemów związanych z wdrażaniem PPP.
Wystąpienia wygłoszą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Urzędu Zamówień Publicznych, OLAF, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktycy stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *